Płaskostopie podłużne u dzieci

Płaskostopie podłużne, potocznie zwane platfusem, występuje dość często jako komponenta koślawości i jest prawdziwą zmorą naszych czasów. Duży odsetek pacjentów pediatrycznych trafia do gabinetu fizjoterapeuty, bo rodzina zauważa, że dziecko „krzywo stawia nóżki” albo „ ma platfusa”. Żeby ocenić skalę problemu, konieczne jest badanie opierające się na badaniu funkcjonalnym czyli badaniu aktywności dziecka i ocenie postawy całego ciała. Kolejnym krokiem jest badanie szczegółowe, w tym podoskopowe lub podograficzne oraz z wykorzystaniem plantokonturografu. Tak przeprowadzone badanie ujawnia znaczne obniżenie łuku podłużnego stopy i kontakt części przyśrodkowej stopy z podłożem. Wprawny fizjoterapeuta szybko określi problem główny i zaproponuje adekwatne rozwiązania. Co ważne – platforma z podoskopem umożliwia także wykonanie zdjęcia kolan i pięt i zarchiwizowanie danych, pozwalając na ocenę postępów terapii.

 

Często problem płaskostopia podłużnego z komponentą koślawości wynika z uwarunkowań genetycznych i jest ściśle związany z wiotkością stawów oraz niskim napięciem mięśni. Zazwyczaj mały pacjent wykazuje wówczas szereg problemów rozwojowych, z powodu których wymaga stałej kontroli i wsparcia fizjoterapeuty.


Jednym z ważniejszych metod wsparcia jest zastosowanie wkładek do obuwia, odpowiednio dobranych do problemu dziecka, które będą stałym elementem i kontynuacją terapii. Odpowiednio dobrane wkładki nie będą zaburzać fizjologicznego ruchu stopy, a jedynie wspierać jej pracę w chwilach, w których same mięśnie sobie nie radzą. Takie rozwiązania można znaleźć w ofercie produktów polskiej marki Mazbit. Zarówno w produktach profilaktycznych, seryjnych, jak i wykonywanych indywidualnie, dostosowanych do różnych problemów pacjenta. W tym miejscu warto podkreślić, że innowacyjne produkty iOrto mogą bezpiecznie stosować najmłodsi pacjenci. Dzięki zmiennej dynamice wyprofilowań korekcyjnych pobudzają stopę do poprawnej propulsji również w aspekcie sensomotorycznym.

Obuwie dobierane do wkładek (zawsze kupujemy najpierw wkładki, potem buty) powinno umożliwiać aktywną propulsję stopy w jej nowym, lepszym ustawieniu i zapewniać dobrą stabilizację podczas chodu. Buty blokujące aktywną pracę w stawie skokowym górnym (czyli te zapinane powyżej kostki), źle dobrane pod względem szerokości i tęgości stopy, a także za sztywne, osłabiają pracę mięśni i opóźniają dojście dziecka do pełnej, zdrowej aktywności stopy.